[en] English version

Stránka: Sharp MZ Wiki

Stránka by pokus o vytvoření komunitně vedené stránky pro fanoušky počítače SHARP MZ-800 v České republice, ale ze strany komunity nebyl zájem a preferovány jsou samostatné osobní stránky.

Stránka: sharpmz.zdechov.net

Zdroje: TODO

[site_sharpmz_en]

Cíl byl poskytnout editovatelnou wiki a katalog s funkcí hromadného stahování a napojenou na emulátor.

Vlastnosti:

K dispozici jsou některé starší verze stránky: